torsdag 6. oktober 2011

Duppering, fremdrift, Herren og IKT-plan

-"Jeg sporer en bevegelse i posisjonen din", skriver Kjell Atle. Hva mener han med det? "Sjølverkjennelse og duppering...". Er det noe negativt? "Det er viktig at du plasserer deg i firefeltstabellen", skriver han videre.

Da jeg leste det siste, tenkte jeg umiddelbart: -"Han kjenner ikke meg. Er det en ting jeg ikke gjør, så er det å plassere meg i firefeltsbanen", og det etter bud fra selveste Herren: "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den." (Matt 7, 13-14). Ikke ønsket jeg å blogge heller. Var det noen som oppfattet det? Det er det så mange andre som gjør.Så var det ikke "firefeltsbanen", men firefeltstabellen. Og i bevegelse liker jeg. Jeg vil gjerne plassere meg, med fare for å gjøre meg selv urett. Det kan ikke bli verre en selveste oppdagelsesfareren Vasco da Gama. Om han er det sagt at da han reiste ut, visste han ikke hvor han skulle. Da han var ute, visste han ikke hvor han var. Og da han kom hjem, visste han ikke hvor han hadde vært.


Skolene gjennomfører sine årlige ståstedsanalyser. Dette er et viktig utgangspunkt for veivalget videre. Jeg er ikke blek til å erkjenne at skolen satsning på IKT-området, under min ledelse har vært tannløs, og uten tilstrekkelig ledelse. Dette må det bli en ordning på.

Dagens situasjon på skolen viste et resultat av dette. Da en ny lærer med ubrukt IKT-kompetanse ble "overflødig", fikk jeg en idè. Tidligere ville jeg ha tenkt; "2-lærer", "observatør", "avspassering", men lanserte i stedet følgende:
"Jeg ønsker å benytte meg av din IKT-kompetanse, et område jeg selv ikke har tilstrekkelig viten om, eller tid til å fordype meg i. Jeg ønsker at du denne uken skal gjennomføre en uformell samtale med lærerkollegaene, og samle sammen de uttalelser og innspill som kommer. Sammenfall dette i et dokument, som du på kommende lærermøte presenterer for kollegiet for videre innspill. Jeg ønsker at vi sammen, men med deg i føringen og kompetansen, bidrar til utkastet til en ny IKT-plan for skolen. Denne skal inneholde følgende punkter: Hovedmål, strategier som infrastruktur og kompetanseutvikling, og læringsressurser. Videre bør planen inneholde en skissering av prioriterte oppgaver".

Sammen legger vi denne planen frem for skolestyret.

Denne læreren gikk på med krum hals, og var minutter senere i gang med sine "intervjuer".
Vi er i gang nå. Gamle routere og flaskehalser som har irritert oss grønne med mye nedetid, er plukket ned, ny server er på plass, ny kabling for tynnklienter på de fleste opplæringsrom er på plass. Mye gammelt utstyr er kassert. (det gjør ondt.). Nå venter vi bare på at et IKT-firma setter dette sammen for oss, i henhold til de spesifikke behov som vi har. Vi skal ikke skyte spurv med kanoner, og SmartBoard-tavlen skal ikke brukes som en White-Board". Takk til skolestyret som har bidratt til at dette blir mulig.


Vi starter med følgende, (tror jeg:)

1. Oppetid. Sikre nett-tilgang.

2. Ensarted operativsystem.

3. Bruk av Smart-board.

4. Sikre lærere som brukere av ItsLearning, og utnytte interne ressurser for kursing, og bevisstgjøring på de muligheter som finnes i denne læringsplattformen.


Nå gjenstår det å se hva, undersøkelsene til denne læreren avstedkommer med, min disponering av ressurser, men også egen tid til selv å følge opp de kompetente, og de nysgjerrige i dette arbeidet. Håpet er å være standhaftig, og ikke "pendle" fra det ene til det annet.


Jeg har en klar visshet, og erfaring med at det tar tids å gjennomføre gode infrastrukturer for bruk av IKT, og at skoler trenger å tenke langsiktig både med hensyn til kompetanse og løsninger. (Erstad, 2011:68). Samtidig må jeg også tenke "tidsklemme", planlegging, gjennomføring, men ikke minst oppfølging av undervisningsforløp, skape drivkraft og tilrettelegge for endring- og utviklingsarbeid med bruk av digitale medier og teknologier. Det siste vil være en utfordring. Jeg håper at de nevnte og nyere initiativer vedr. IKT plan, implementeringen vil bidra til å fylle mål og intensjoner. (Erstad, 2011:56).


Kilder:


Bibelen (1978)

Erstad (2011), Skoleutvikling og digitale medier.

Historisk Årbok (1999), Larsen, Bjørn Helge. (http://no.wikiquote.org/wiki/Jon_Leirfall#cite_note-.C3.A5rbok-7, 3.10.2011)

3 kommentarer:

 1. Egentlig har jeg vel aldri saagat at det er viktig å plassere seg i verken firefeltsbane eller -tabell ...
  Men jeg er i alle fall glad du blogger, sjøl om du påstår det er motvillig. Historien om hvordan du slapp fram og brukte den overflødige læreren og hans IKT-kompetanse er ikke mindre enn mønstergyldig! Og jeg venter spent på fortsettelsen. Er du i ferd med å gjennomføre en digitale revolusjon på skolen?

  SvarSlett
 2. Det var kjempelurt det du gjorde! Ikkje berre brukte du kompetansen som læraren din sat på, men i tillegg gav du han status - og deg sjølv hjelp.

  SvarSlett
 3. Blir spennende å følge utviklingen videre. Jeg er helt overbevist om at du er på rett spor. Det å bruke lærere med interesse for temaet er smart for å spre entusiasmen. Jegt er også imponert over din innsikt i eget ståsted og plan over hvordan du skal løse utfordringene. Lykke til videre!

  SvarSlett