lørdag 12. november 2011

Skolen i digital utvikling - del 1 - skole for alle gjennom IKT-muligheter og motivasjon

Statssekretæren snakket om skoleelevenes muligheter gjennom motivasjon og muligheter, og om dere mål om å skape større læringslyst blant elevene. Jeg hørte videre at hun pekte på en skole for alle, uavhengig av sosial tilhørighet (og SES - sosioøkonomisk status), interesser og kvaliteter. Departementet ønsket at skolen skulle passe for alle barn, og at alle barn skulle kunne få rendyrke sine interesseområder på skolen.

Det er her, mente hun at den digitale satsningen i skolen, skulle åpne en rekke muligheter for nettopp å nå disse målene. Dette er målet deres. Dette er håpet deres.

Hun med flere bekymrer seg over en statistisk eller forskningsbasert undersøkelse, hvor 75 % av alle barneskoleelever i 5. trinn, trives 'godt' eller 'svært godt' i skolen, til at kun 39 % av elevene i tredje trinn på videregående kunne svare det samme.

Målsettingen har vært langvarig, men at en ordlyd fra Stortingsmelding nr. 24, (1993-1994), for hele 18 år siden fortsatt står seg godt. I denne meldingen het det at informasjonsteknologi...

Er det nå riktig dette her? Er departementets satsning på IKT så hensiktsmessig og gjennomført? tenker jeg. Jeg sitter tilbake med noen spørsmål om suksessen i statssekretærens utsagn. Jeg tenker videre om den hun var stand-in for, hadde smurt et enda tykkere lag i sin presentasjon over deres skolesatsing, og vellykkethet. Umiddelbart var ikke majoriteten av det jeg hørte gjenkjennbart fra egen praksis, og i lys av de siste 10års reformer.

Jeg kunne ikke la vær med å tenke på lærernes kamp mot Facebook, WoW, elevens klipp- og lim fra Wikipedia, spill og ukritisk bruk av googlesøk.

Jeg kjente meg beroliget over at sekretæren selv pekte på en nyansering og en realitets forståelseee, der hun peker på et leserinnlegg fra Aftenposten 4.11.2011 (Si;D), hvor Facebook hevdes (fra en tenåring) å være meningen med livet, versus 'IRL' (in real life). Jeg kan ikke la være med å tenke på tidsbruken til de sosiale medier, og den enorme tidstyven disse er.

Så kommer det. Ikke at det er nytt for meg, men at departementet ønsker en mer praktisk og variert ungdomsskole. Jeg hører at valgfaget kommer tilbake. (Stortingsmelding 22). Jeg tenker friluftsliv, førstehjelp, foto og Data. Jeg husker min egen tid, hvor jeg programmerte et enkelt men spennende regneprogram i Pascal.

Skal vi tilbake i en tid før reform 94?

Jeg hører videre at faget ikke kan sammenlignes med det tidligere valgfag, men et praktisk tilnærmet fag, store differensierte og fleksible tilnærminger i skolen, forsterket leseopplæring, og forsterket matematikkopplæring i skolen.

Selv har jeg fra egen grunnskole erfaring med at elever har fulgt emner fra vg1, ved hjelp av IKT, eller mer konkret ItsLearning.

Lykken er stor, men skepsis sniker seg tilbake. "-De unger er IKT-innfødte!", sier statssekretæren. Er de nå virkelig det? Alle sammen? Jeg erfarer flere unge, og særlig de fra lavere SES, og unge og nye landsmenn med annen etnisk bakgrunn er norsk, uten denne tilgangen og IKT-kompetansen. Hvordan skal vi håndtere dette?

Så tenker jeg klipp og lim igjen. Jeg tenker muligheten i ItsLearning for å kontrollere opphavet til tekst. Har elevene virkelig virkelig skrevet dette selv, eller sitter jeg som lærer å vurderer på noe som en professor har skrevet, og som er tilegnet fra Wikipedia.

Jeg tenker at denne konferansen som jeg deltar på for første gang blir spennende. Skuffet over at jeg ikke fikk høre fra selve sjefen (Halvorsen), men gledet meg over at jeg kunne tillate meg noen kritiske tanker, men forhåpninger inn mot denne konferansen "Skolen i digital utvikling", under skolelederkonferansen i Lillestrøm.

Da jeg en time tidligere stod ved sekretariatet, hvem andre enn Kjell Atle Halvorsen var det som stakk meg akkrediteringskortet til konferansen, og med følgende henvendelse: -"Nå, ser man det. Er det ikke LurenDreyer?" -"Hvordan går det med bloggen?" Hmmm. Jeg vurderte å ha stilt meg i den andre køen. Det hadde ikke vært så mye liv i denne bloggen siste måned. Under statssekretærens innlegg, fikk jeg følgende innskytelse. -"La meg bruke innleggene fra konferansen, som utgangspunkt for kommende, og egne (og kritiske) blogginnlegg."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar